امور بانوان

خانم سمیه کرمی
 کارشناس امور بانوان و خانواده       

 ۱. برنامه‌ریزی جهت استفاده و بهره‌برداری زنان از امکانات و تسهیلات مختلف آموزشی، هنری، تفریحی و … در سطح شهرستان

۲. هماهنگی با رؤ سای ادارات، سازمان ها، و ارگان‌ها و ایجاد زمینه لازم برای بالا بردن سطح دانش و تخصص زنان شاغل در ادارات به منظور رشد و اعتلای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی زنان و فراهم آوردن زمینه تصدی شاغل مدیریتی و سرپرستی زنان.

۳. تهیه و تدوین طرح‌هایی در جهت مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی و سازماندهی آنان در سطح منطقه.

۴. پیگیری مواردی که از سوی فرماندار محترم یا سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه مسائل زنان ارجاع می‌شود.

۵. برگزاری جلسات مشاوره با رؤسای ادارات، سازمان‌ها، و نهادهای مختلف موجود در سطح شهرستان به منظور تبادل نظر و جلب مشارکت آنان در جهت تقویت امور مربوط به زنان و حل مشکلات موجود.

۶. ایجاد هماهنگی بین واحدهای امور بانوان ادارات شهرستان و هماهنگی با دفتر امور بانوان استانداری در خصوص امور محوله.

۷. بررسی مشکلات اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و ارائه گزارش‌های مربوطه.

۸. جمع‌آوری اطلاعات جهت بررسی و پیگیری نسبت به موضوعات مربوط به بانوان که جنبه‌های خاص یا ویژه استان را دارد.

۹. شرکت در جلسات و سمینارها.