رئیس اداره

آقای محمدرضا انصاریپور 

کارشناس مسئول امور سیاسی و اجتماعی       
                                                                        
 1. ۱)دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان

  ۲) دبیر کمیسیون کارگری شهرستان .

  ۳) دبیر شورای پدافند غیر عامل شهرستان.

  ۴) دبیر کمیسیون دانشجویی شهرستان.

  ۵) دبیر کمیسیون امنیتی مقابله با جرائم عمومی ویژه پیشگیری از سرقت شهرستان .

  ۶) دبیر کمیسیون مقابله با بیوتروریسم شورای پدافند غیرعامل .

  ۷) دبیر ستاد انتخابات شهرستان در مقاطع برگزاری انتخابات .

  ۸) شرکت در جلسات شورای تأمین شهرستان به عنوان نماینده دفتر سیاسی امنیتی اجتماعی و ارسال گزارش خطبه های نماز جمعه

  ۹) کمیسیون امنیتی مناسبتها

  ۱۰) کارگروه امنیت و انتظامات مدیریت بحران

  ۱۱) ستاد اربعین حسینی (ع)

  ۱۲) ستاد استقبال از کاروان انصارالحسین