مراکز فرهنگی

این  شهرستان باتوجه به اینکه حداکثر دو سوم جمعیت آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهد ، فاقد سینما و سالن نمایش بوده ولی استقبال عمومی از بقیه مراکز که ذیلاً اعلام می شود در حد مطلوب بوده و سرویس .دهی مراکز نیز مناسب می باشد

کتابخانه های دولتی : کتابخانه علامه طباطبائی با ۲۳۰۱۸ جلدکتاب ـ کتابخانه و مرکز فرهنگی پژوهشی دکتر امینی با ۲۵۰۰ جلدکتاب ـ کتابخانه اسفرجان با ۹۱۰۰ جلد کتاب ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ۱۴۰۰۰۰ جلدکتاب

کتابخانه های بخش خصوصی : کتابخانه صاحب الزمان (عج) با ۱۸۰۰۰ جلد کتاب ـ کتابخانه صدیقه طاهره (س) با ۷۵۰۰ جلدکتاب ـ کتابخانه عسگریه با ۳۵۰۰ جلد کتاب ـ کتابخانه مدینه العلم صاحب الزمان (عج) با ۱۷۰۰۰ جلدکتاب ـ کتابخانه زینب کبری (س) با۲۵۰۰ جلد کتاب ـ کتابخانه مسجد حضرت علی (ع) با ۴۰۰۰ جلد کتاب

نگارخانه و سالن نمایش فیلم : نگارخانه حکیم الهی قمشه ای ۱۰۰ متر مربع ـ تالار فرهنگی حکیم صهبا ۳۰۰ متر مربع ـ تالار فرهنگی فجر ۶۷۷ متر مربع

فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی : سروش ـ کوثر ـ ولیعصر ـ جام جم ـ فجر ـ آزادگان ـ کیهان ـ دنا رسالت ـ نور ـ جامعه محدثه ـ مفتح

چاپخانه ها : ا تفاق ـ آل رسول (ص) ـ فرهنگ ـ میر ـ جهان نما

کانونهای فرهنگی : سید الشهدا (ع) واقع در مسجد آقا امین ـ فاطمه الزهرا (س) در مسجد و بیت الزهرا (س) امام حسن عسگری (ع) در مسجد امام حسن عسگری (ع) ـ مسجد نقوی ـ کانون ارشاد واحد خواهران

انجمن های فرهنگی و هنری : انجمن ادبی آشفته ـ انجمن ادبی جوانان ـ انجمن خوشنویسان ـ انجمن موسیقی انجمن نمایش ـ انجمن هنرهای تجسمی

آموزشگاه های هنری : موسیقی نکیسا ـ موسیقی ماهور ـ انجمن خوشنویسان ـ خوشنویسی هامونآموزشگاه شکیبا ـ هنرکده مانی

مؤسسات فرهنگی و هنری : ناهید ـ فردایین